red. Grażyna Banaszkiewicz

prof. dr hab. Anna Cysewska-Sobusiak

red. Piotr Dobrołęcki

prof. dr hab. Przemysław Hauser

mgr Henryk Podolski (przewodniczący jury)

prof. dr hab. Waldemar Uchman