Tadeusz Sławek
A jeśli nie trzeba się uczyć…
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Aby się czegoś nauczyć, trzeba wyjść z domu – już pierwsze zdanie dzieła zachęca nas do odważnej decyzji: wyjdź z domu i rozpocznij intelektualną podróż! W książce-przewodniku po tej podróży odważnych refleksji nie brakuje. Tadeusz Sławek w konstruktywnej krytyce tego, co nazywamy wychowaniem liberalnym, podejmuje rozważania nad figurami Mistrza i Ucznia, stylami nauczania, rolami emocji i rozumu, motywacjami do działania, sposobami odgórnego sterowania procesem edukacji, ideałami pedagogiki. Książka wdaje się w dyskurs ze współczesną rzeczywistością społeczną, nie popada jednak w doraźną publicystykę. Autor stawia pytania, zachęca do przemyśleń, prowokuje… Finalnie, szokująco brzmiąca sugestia zawarta w tytule okazuje się niepozbawiona podstaw. 

Recenzja książki ukazała się na stronie portalu: artpapier.com, 1 kwietnia 7 (439) / 2022 r. [Sławomir Iwasiów, A JEŚLI SZKOŁA (NIE) BĘDZIE NAM POTRZEBNA? (TADEUSZ SŁAWEK: 'A JEŚLI NIE TRZEBA SIĘ UCZYĆ…’)], dostępna pod adresem: http://artpapier.com. 

Dostępna także elektronicznie, w formie przyjaznej do czytania na czytnikach m.in. na platformach: https://www.ibuk.pl oraz https://ebookpoint.pl 

 

 

https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/24493