Krzysztof Mordyński
Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Bogato ilustrowana publikacja przybliża historię i symbolikę godła Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej części autor opisuje okoliczności ustanowienia godła w 1817 roku, treści ideowe, jakie miały wyrażać rozpatrywane wówczas symbole, przyczyny wyboru Orła Białego jako kluczowego elementu znaku, jego relacje z pieczęciami uniwersyteckimi oraz nowe znaki uniwersyteckiej tożsamości funkcjonujące po zniesieniu pierwotnego godła. Druga część zawiera opracowanie nierozpoznanego dotychczas systemu sfragistycznego uczelni. W części trzeciej przedstawiono katalog tłoków pieczętnych przechowywanych w Muzeum UW.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

 

https://www.wuw.pl/product-pol-18177-Godlo-Uniwersytetu-Warszawskiego-Dzieje-symbolu-na-pieczeciach-uczelni-ze-zbiorow-Muzeum-UW-PDF.html