Elżbieta Pokorzyńska
Z księgą w herbie. Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Praca poświęcona jest warszawskim introligatorom okresu zaborów (lata 1795-1918). Składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wstęp, w którym przedstawiono kluczowe zagadnienia, procesy i zjawiska dotyczące tego rzemiosła oraz ludzi z nim związanych. Druga to obszerny słownik biograficzny. W ten sposób wypełniono dotkliwą lukę w badaniach nad dziejami ruchu wydawniczego w Warszawie, włączając się w nurt biografistyki introligatorstwa, słabo obecny dotąd w Polsce, a uprawiany z powodzeniem i na niemałą skalę w oprawoznawstwie obcym od wielu dziesięcioleci.

 

https://nagrodagaudeamus.pl/publikacja/z-ksiega-w-herbie-slownik-biograficzny-introligatorow-warszawskich-okresu-zaborow/