2 października, 2022

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50
00-644 Warszawa
www.wydawnictwopw.pl

Oficyna Wydawnicza PW jest wydawnictwem największej polskiej uczelni technicznej – Politechniki Warszawskiej, prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną na blisko 60 kierunkach studiów.

Podstawą naszej oferty wydawniczej są monografie i prace naukowe oraz podręczniki i skrypty przeznaczone dla studentów kierunków prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. Zakres tematyczny książek jest bardzo szeroki – od tradycyjnych nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) i technicznych (budownictwo, transport, architektura, mechanika, elektrotechnika), do optoelektroniki, nanotechnologii, biotechnologii i technologii medycznej, ale także nauk humanistycznych i ekonomiczno-społecznych (filozofia, ekonomia, administracja, zarządzanie). Wśród publikacji OWPW można znaleźć przystępnie napisane książki, przeznaczone dla kandydatów na studia i osób zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy ogólnej, ale też prace dedykowane profesjonalistom poszukujących wiedzy specjalistycznej (głównie monografie i prace naukowe).

Publikacje wydawnictwa są dostępne w bibliotekach, czytelniach i księgarniach na terenie Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni, a także księgarniach technicznych na terenie całego kraju.