19 października, 2022

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
www.press.amu.edu.pl


Wydawnictwo Naukowe UAM jest jednym z największych i najważniejszych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Jego początki sięgają 1920 roku, kiedy to Senat Uniwersytetu Poznańskiego powołał do istnienia specjalną Komisję Wydawniczą koordynującą publikowanie prac naukowych, a od 1962 roku Wydawnictwo funkcjonuje pod obecną nazwą jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej, zarówno pracowników, jak i studentów, w promowaniu polskich dokonań naukowych w kraju i za granicą oraz tworzenie dobrego wizerunku Uczelni. Poprzez wysokie standardy etyki publikacyjnej, rzetelności naukowej oraz prac edytorskich zapewniamy najwyższy poziom wydawanych materiałów naukowych i dydaktycznych, o czym świadczy ponad 140 nagród, wyróżnień, nominacji przyznanych Wydawnictwu w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

Nasz profil wydawniczy to przede wszystkim monografie, podręczniki, skrypty, słowniki, a także 25 czasopism naukowych (również w językach obcych). Rocznie wydajemy średnio 200 tytułów.

W ramach działań promocyjnych Wydawnictwo organizuje lub uczestniczy w wydarzeniach związanych z książką dla szerokiego grona potencjalnych odbiorców, co ma na celu popularyzację nauki i czytelnictwa, pozytywny przekaz o działalności Wydawnictwa, a dzięki wpisaniu się w kulturalną panoramę wydarzeń miasta – promowanie naszej Uczelni. Włączamy się do wydarzeń organizowanych przez Wydziały, współpracujemy z Biblioteką Uniwersytecką, bibliotekami wydziałowymi i miejskimi, przygotowujemy wydarzenia skierowane lub angażujące środowiska akademickie i mieszkańców Poznania, nauczycieli oraz uczniów, w tym: promocje książek połączone z wykładami specjalistycznymi lub popularyzatorskimi; konferencje oraz sesje szkoleniowe; stoiska Wydawnictwa i prezentacje książek podczas ogólnopolskich i międzynarodowych targów książki, a także imprez naukowych; cykliczne kiermasze studenckie oraz tematyczne kiermasze książki naukowej; konkursy książkowe dla czytelników organizowane z portalami tematycznymi; prezentacje wydziałów oraz warsztaty dla dzieci we współpracy ze studentami i wykładowcami; wysyłkę egzemplarzy recenzenckich; udział w konkursach skierowanych do wydawców; patronaty honorowe i medialne.

Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji targów książki naukowej (coroczne Poznańskie Dni Książki Naukowej), a obecnie współtworzymy Poznańskie Targi Książki organizowane na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Wydawnictwo jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Nasze publikacje oferujemy w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz wielu księgarniach internetowych. Sprzedaż wysyłkową prowadzimy też za pośrednictwem księgarni internetowej www.press.amu.edu.pl i tam prezentujemy pełną ofertę wydawniczą.