19 października, 2023

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
Polska

 

Działalność Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma blisko siedemdziesięcioletnią tradycję. Kontynuuje ono działalność Wydawnictwa ATK, które z uczelnią było związane od 1954 roku, i publikuje monografie z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, pedagogiki, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych i biologii. Wydawane są również serie, wśród nich np. przekłady pism autorów starochrześcijańskich, w tym Ojców Kościoła, tłumaczenia dzieł średniowiecznych filozofów i teologów, studia biblijne, studia dogmatyczne oraz studia z zakresu filozofii przyrody.

Ponadto wydajemy prace zbiorowe, tomiki poezji, informatory, materiały pokonferencyjne i szczególnie pieczołowicie przygotowywane podręczniki – o tematyce obejmującej wszystkie dziedziny, w których Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi badania naukowe oraz kształcenie. W ofercie WNUKSW znajdują się również czasopisma naukowe (kwartalniki, półroczniki oraz roczniki). Ponadto uczestniczymy w targach książki, sympozjach i konferencjach naukowych. W ramach akcji promocyjno-reklamowych organizujemy wystawy nowości wydawniczych oraz spotkania z autorami.

Rozwijamy się i doskonalimy w technice wydawania książek. Dzięki temu jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień, między innymi: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gaudeamus – nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych przyznawanej podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, nagrody Feniks w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Nagrody im. ks. Edwarda Pudełki, jak i konkursu im. Hanny Szwankowskiej na Varsaviana Roku organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.