20 października, 2022

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powstało w 1955 roku. Od początku działalności jego celem jest upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników uczelni polskich i zagranicznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji. Wydawnictwo UEW rocznie wydaje ponad 100 tytułów.

Sprzedaż książek prowadzi za pośrednictwem księgarni internetowej ksiegarnia.ue.wroc.pl