20 października, 2022

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego jest najstarszą i obecnie największą oficyną wydawniczą  w północnej Polsce, działającą od ponad 50 lat. Zajmuje się publikowaniem monografii naukowych  i popularnonaukowych, rozpraw habilitacyjnych, podręczników akademickich, czasopism naukowych, a także dzieł literackich. Średnio rocznie wydajemy ok. 200 nowych tytułów. Co roku do grona autorów publikujących w Wydawnictwie dołączają nowe osoby nie tylko z Uniwersytetu Gdańskiego, ale też z innych ośrodków akademickich, w tym zagranicznych.  

Wydawane przez nas publikacje dotyczą różnych dziedzin wiedzy, przy czym najwięcej jest z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wyznacznikiem wydawanych przez nas książek jest ich wysoka jakość merytoryczna i edytorska. Zespół Wydawnictwa tworzą osoby profesjonalnie zajmujące się redakcją i korektą książek naukowych, a o estetykę dbają współpracujący z nami doświadczeni graficy i operatorzy DTP. Staranność i profesjonalizm w wydawaniu książek przekłada się na to, że wiele z naszych publikacji uzyskało prestiżowe nagrody lub nominacje do nich. 

 Dewizą Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego jest łacińska sentencja Amor librorum nos unit. 

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/