Gaudeamus

Nominacje 2021

Nominacje do nagród otrzymały następujące publikacje:

Polska w okresie międzywojennym (1918–1939)
K. Olejnik

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski
J. Pyżalski, A. Zdrodowska, Ł. Tomczyk, K. Abramczuk

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fizyka w działaniu
J. Kociński

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Z księgą w herbie. Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów
E. Pokorzyńska

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

„Mam na Pana nowy zamach…”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000
S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, A. Brzezińska, M. Przybysz-Gralewska (oprac.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Historiografia PRL
R. Stobiecki

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Barwienie metodami naturalnymi. Rośliny barwierskie i ich potencjał
K. Schmidt-Przewoźna

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje
M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom I, Tom II, Tom III
M. Barmuta,. J. Barmuta, T. Bartuś, J. Golonka, D. Ilcewicz-Stefaniuk, M. Łodziński, W. Mastej, W. Mayer, M. Stefaniuk (t. I), J. Barmuta, T. Bartuś, D. Ilcewicz-Stefaniuk, M. Łodziński, W. Mastej, W. Mayer, J. Muszer, M. Stefaniuk (t. II), J. Barmuta, T. Bartuś, S. Bębenek, M. Doktor, M. Łodziński, W. Mastej, J. Muszer (t. III)

Wydawnictwa AGH

Głowonogi – mięczaki niezwykłe
A. Samek

Wydawnictwa AGH

Finanse muzułmańskie na brytyjskim rynku finansowym (wybrane zagadnienia)
J. Adamek

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Podkarpacie literackie: t. 1: Wirydarz staropolski i oświeceniowy, t. 2: Varia: od romantyzmu ku współczesności
G. Trościński, J. Kowal, M. Nalepa, R. Magry (red. t. 1), A. Janicka, J. Pasterski, K. Maciąg, M. Nalepa (red. t. 2)

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...