W opracowaniu przedstawiono wyniki prowadzonych na szeroką skalę badań, realizowanych w ramach sieci EU Kids Online, partnera inicjatywy Global Kids Online obejmującej obecnie 33 kraje. Analiza tego, co młodzi ludzie robią w internecie i jak wiąże się to z ich indywidualnym czy społecznym rozwojem poszerzona została o tak istotną obecnie kwestię aktywności w mediach społecznościowych. Raport z badań został uzupełniony obszernymi komentarzami i odniesieniami do najnowszej literatury przedmiotu (głównie anglojęzycznej). Niewątpliwą wartością publikacji jest bardzo obszerna, przekrojowa analiza aktywności internetowej młodzieży w wieku od 9 do 17 lat (z podziałem na mniejsze grupy wiekowe), która uwzględnia nie tylko poważne zagrożenia, ale i potencjał edukacyjny sieci, w tym pozytywne sposoby korzystania z niej przez ankietowanych, technologie mobilne, szeroko rozumianą edukację medialną czy cyfrową z prezentacją sposobów, w jaki nauczyciele i rodzice radzą sobie z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w sieci oraz rozsądnego korzystania z mediów cyfrowych.