ARCHIWUM

news

Jury przyznało główną Nagrodę Gaudeamus w roku 2023 publikacji „Słowo architekta. Opowieści o architekturze Polski Ludowej” Błażeja Ciarkowskiego wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagrodę Targów w Krakowie otrzymała publikacja „Atomy. Od filozoficznej idei do fizycznej realności” Jana Grzegorza Małeckiego wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wyróżnienia za walory edytorskie otrzymały publikacje:

„Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW” Krzysztofa Mordyńskiego

„Leksykon oprawoznawczy” Elżbiety Pokorzyńskiej, Małgorzata Pronobis-Brzezińskiej oraz Arkadiusza Wagnera

„Czas Jerzego Limona. Księga pamiątkowa ku czci twórcy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”, pod redakcją Agnieszki Żukowskiej i Jacka Kopcińskiego

„Piotrkowczykowie. Z dziejów drukarstwa krakowskiego przełomu XVI i XVII wieku” Magdaleny Komorowskiej

„Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej” Agnieszki Adamowicz-Pośpiech

 

Wyróżnienie otrzymały publikacje:

„Była wschodnia Galicja w Polsce, Polska w byłej wschodniej Galicji. Obraz (wielo)narodowej prowincji w międzywojennej literaturze polskiej” Jagody Wierzejskiej

„Wszędzie i zawsze… Żydzi. Obraz społeczności żydowskiej w prasie i publicystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930–1939”, Bohdana Głębockiego

„Słownik polskiej terminologii prawosławnej”, pod redakcją naukową ks. Wiesława Przyczyny, Katarzyny Czarneckiej oraz ks. Marka Ławreszuka

„Nóż w wodzie. Non stop. W 60. rocznicę debiutu Romana Polańskiego”, pod redakcją naukową Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk oraz Izabeli Tomczyk-Jarzyny

 

Wyróżnienie za publikację w wersji elektronicznej otrzymała publikacja:

„Magiczne Oświecenie” Jana Zielińskiego

 

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Więcej w zakładce Laureaci 2023

Laureaci 2023

Nagroda Gaudeamus 2023

Konkurs Gaudeamus jest organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych we współpracy z Targami w Krakowie i pod ich patronatem w celu promowania i wyróżniania uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. Od 2022 roku Honorowym Patronatem Nagrodę objął JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wręczenie nagród w konkursie Gaudeamus 2023 nastąpi podczas Targów w Krakowie w czwartek 26 października, w trakcie uroczystego otwarcia Targów, godz. 12:00. Miejsce: scena w hali Wisła

Na tegoroczny konkurs 21 wydawnictw nadesłało 71 monografii i 4 e-booki, które ukazały się w latach 2022–2023. 17 października 2023 roku w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zebrało się i obradowało jury konkursu.

Podczas obrad jury przyznało główną Nagrodę Gaudeamus oraz odrębną Nagrodę Targów w Krakowie, którą stanowi bezpłatne stoisko podczas przyszłej edycji krakowskich Targów, a także dziesięć wyróżnień, w tym pięć wyróżnień za formę edytorską i jedno wyróżnienie dla e-booka.

 

Lista publikacji nominowanych znajduje się w zakładce Nominacje 2023

Nominacje 2023

Konkurs Gaudeamus jest organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych we współpracy z Targami w Krakowie i pod ich patronatem w celu promowania i wyróżniania uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. . W 2023 roku Honorowym Patronatem objął Nagrodę  JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagroda przyznawana jest corocznie w następujących kategoriach:

– nauki humanistyczne i nauki o sztuce

– nauki techniczne, ścisłe, medyczne i przyrodnicze

– nauki społeczne

– e-book

Zapraszamy do udziału w konkursie Gaudeamus 2023. Formularz zgłoszenia wraz z egzemplarzami książek należy nadsyłać na adres:

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14

10-718 Olsztyn

z dopiskiem „Konkurs SWSW Kraków”

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 września 2023 roku.

 

Nagroda Gaudeamus 2023

Jury przyznało główną Nagrodę Gaudeamus w roku 2022 publikacji „Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych” Filipa Lipińskiego wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (więcej…)

Laureaci 2022

Wręczenie nagród w konkursie Gaudeamus 2022 nastąpi podczas Targów w Krakowie w czwartek 27 października, w trakcie uroczystego otwarcia Targów, godz. 12:00.

(więcej…)

Wręczenie nagród w konkursie Gaudeamus 2022