27 października, 2022

Laureaci 2022

Jury przyznało główną Nagrodę Gaudeamus w roku 2022 publikacji „Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych” Filipa Lipińskiego wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodę Targów w Krakowie otrzymała publikacja „A jeśli nie trzeba się uczyć…” Tadeusza Sławka wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wyróżnienia:

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: „Odysseja” Homera w przekładzie Wacława Dawidowicza oraz „Gdańskie ślady Szekspira. Echoes of Shakespeare in Gdańsk: Chodowiecki & Limon” pod redakcją Piotra Stepnowskiego i Joanny Kamień.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Historia, manipulacja i trauma. Przypadek Katalonii” Filipa Kubiaczyka oraz e-book „Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego” Wojciecha Hofmańskiego

Wydawnictwo Naukowe UKSW: W poszukiwaniu koncepcji narodu. Między historią idei a historią i antropologią kultury polskiej XIX wieku” Magdaleny Woźniewskiej-Działak

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Szukając trzeciego wyjścia” Jana Kieniewicza

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Polskie herbaria renesansowe jako źródło wiedzy medycznej” pod redakcją Barbary Wasiewicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: „Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski” Weroniki Dragan

Gratulujemy!