Jan Kieniewicz
Szukając trzeciego wyjścia
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Jan Kieniewicz (ur. 1938) – wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – zajmował się dziejami Indii i europejskiej ekspansji przedkolonialnej, Hiszpanią czasów nowożytnych i najnowszych, historią Polski i Europy. Obecnie prowadzi badania nad porównawczymi dziejami cywilizacji. 

Jego najnowsza książka poświęcona została kwestii modernizacji Polski w ujęciu dziejowym ze szczególnym uwzględnieniem procesu przekształceń po 1989 roku. Opowiada o poszukiwaniu wyjścia ze stanu określonego jako peryferia – jak bowiem konstatuje autor, mimo ogromnego sukcesu ostatnich lat Polska jest nadal peryferią świata, krajem bez znaczenia. Drogi wyjścia z tego stanu, proponowane i próbowane, nie przyniosły i nie przyniosą – zdaniem autora – sukcesu. Jako historyk zafascynowany teorią systemów i ekologią zastanawia się on nad czymś, co nazywa trzecim wyjściem, projektem dojścia społeczeństwa polskiego do metamorfozy. 

Wbrew wielu głosom peryferyjność nie była stanem odwiecznym czy naturalnym społeczeństw zamieszkujących rozległe terytorium między Odrą a Dnieprem, od Bałtyku do Morza Czarnego. Tu bowiem ukształtowała się forma cywilizacji europejskiej nazwana Eurosarmacją. Autor nie bada procesu degradacji cywilizacyjnej tej formacji, ale w przeszłości dwu minionych stuleci szuka zasobu kulturowego, z którego moglibyśmy zbudować przyszłość dzisiejszej Polski. Poszukiwanie trzeciego wyjścia dla Polski jest więc równocześnie próbą pokazania nowej perspektywy jej dziejów. 

Książka ta nie jest monografią czy syntezą, a nawet nie zbiorem historycznych esejów. Są to raczej rozważania nad możliwością otwarcia Polakom drogi do nowej tożsamości podjęte przez znakomitego humanistę w kategoriach autorskiej teorii systemu społecznego (koncepcja Spotkania).

 

https://www.wuw.pl/product-pol-15403-Szukajac-trzeciego-wyjscia-EBOOK.html