Piotr Stepnowski, Joanna Kamień (red.)
Gdańskie ślady Szekspira. Echoes of Shakespeare in Gdańsk: Chodowiecki & Limon
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka Gdańskie ślady Szekspira. Echoes of Shakespeare in Gdańsk: Chodowiecki & Limon jest z jednej strony katalogiem wystawy, z drugiej recenzowaną monografią, która zawiera eseje dotyczące twórczości artystycznej i naukowej trzech postaci: Williama Szekspira, Daniela Chodowieckiego i Jerzego Limona. Dwujęzyczna publikacja towarzyszyła wystawie szekspirowskiej, na której zostały zaprezentowane ryciny Daniela Chodowieckiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz prace z kolekcji Jerzego Limona, inspirowane twórczością Szekspira. Wystawa została zorganizowana na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, a jej kuratorkami były – ze strony MNG Alicja Andrzejewska-Zając, ze strony UG – Joanna Kamień. Autorzy dwunastu tekstów składających się na książkę zgłębiają artystyczną i naukową twórczość dwóch postaci żyjących w Gdańsku w różnych epokach: osiemnastowiecznego cenionego malarza i rysownika Daniela Chodowieckiego oraz zmarłego w marcu 2021 roku filologa angielskiego, historyka teatru i założyciela Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, prof. Jerzego Limona, dla których wspólnym mianownikiem działalności była twórczość Williama Szekspira. 

 

Publikowana recenzja katalogu pt. Teatr, który nie istnieje autorstwa Ilony Słojewskiej dostępna jest w serwisie „Dziennik Teatralny”

 

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/gdanskie-slady-szekspira-echoes-of-shakespeare-in-gdansk-chodowiecki-limon/