Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny jest trzytomową publikacją opisującą interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Opracowanie omawia poszczególne jednostki geologiczne, na których obszarze położone są przedstawiane stanowiska. Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów – geologów i geografów, jak i do studentów oraz pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. Bogaty materiał ilustracyjny (doskonałej jakości zdjęcia, mapy, profile i przekroje geologiczne, szkice topograficzne i sytuacyjne) stanowi o wyjątkowości tej pracy, którą można traktować jako przewodnik turystyczny, ale także jako album i informator o miejscach występowania kolekcjonerskich odmian minerałów, skał i skamieniałości. Do pracy dołączono obszerny glosariusz, legendę do map geologicznych, indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej, a także bibliografię i indeks haseł rzeczowych, geograficznych oraz osobowych bardzo ułatwiający korzystanie z publikacji.

W tomie I zaprezentowano osiem geostanowisk położonych na obszarach masywu łużyckiego, niecki żytawskiej oraz metamorfiku izerskiego.

W tomie II opisano siedemnaście geostanowisk określanych jako obiekty geoturystyczne, zlokalizowanych wzdłuż trasy Geostrady Zachodniosudeckiej i Środkowosudeckiej.

Tom III opisuje obszary kopuły orlicko-śnieżnickiej oraz Sudetów Wschodnich. Zaprezentowano w nim osiemnaście geostanowisk.