16 sierpnia, 2023

Nagroda Gaudeamus 2023

Konkurs Gaudeamus jest organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych we współpracy z Targami w Krakowie i pod ich patronatem w celu promowania i wyróżniania uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. . W 2023 roku Honorowym Patronatem objął Nagrodę  JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagroda przyznawana jest corocznie w następujących kategoriach:

– nauki humanistyczne i nauki o sztuce

– nauki techniczne, ścisłe, medyczne i przyrodnicze

– nauki społeczne

– e-book

Zapraszamy do udziału w konkursie Gaudeamus 2023. Formularz zgłoszenia wraz z egzemplarzami książek należy nadsyłać na adres:

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14

10-718 Olsztyn

z dopiskiem „Konkurs SWSW Kraków”

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 września 2023 roku.