O nagrodzie

Nagroda Gaudeamus 2022 

Konkurs Gaudeamus jest organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych we współpracy z Targami w Krakowie i pod ich patronatem w celu promowania i wyróżniania uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. W 2022 roku Honorowym Patronatem objął Nagrodę  JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wręczenie nagród w konkursie Gaudeamus 2022 nastąpi podczas Targów w Krakowie w czwartek 27 października, w trakcie uroczystego otwarcia Targów, godz. 12:00.
Miejsce: scena w hali Wisła. 

Na tegoroczny konkurs 22 wydawnictwa nadesłały 63 monografie i 6 e-booków, które ukazały się w latach 2021–2022. 11 października 2022 roku w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zebrało się i obradowało jury konkursu. 

Podczas obrad jury przyznało główną Nagrodę Gaudeamus oraz odrębną Nagrodę Targów w Krakowie, którą stanowi bezpłatne stoisko podczas przyszłej edycji krakowskich Targów, a także osiem wyróżnień, w tym dwa wyróżnienia za formę edytorską i jedno wyróżnienie dla e-booka. 

Lista publikacji nominowanych znajduje się w zakładce Nominacje 2022