O nagrodzie

Nagroda Gaudeamus 2023

 

Konkurs Gaudeamus jest organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych we współpracy z Targami w Krakowie i pod ich patronatem w celu promowania i wyróżniania uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych.

Od 2022 roku Honorowym Patronatem Nagrodę objął JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wręczenie nagród w konkursie Gaudeamus 2023 nastąpi podczas Targów w Krakowie w trakcie uroczystego otwarcia Targów, 26 października o godz. 12:00, scena w hali Wisła.

 

Na tegoroczny konkurs 21 wydawnictw nadesłało 71 monografii i 4 e-booki, które ukazały się w latach 2022–2023.

17 października 2023 roku w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zebrało się i obradowało jury konkursu. Podczas obrad jury przyznało główną Nagrodę Gaudeamus oraz odrębną Nagrodę Targów w Krakowie, którą stanowi bezpłatne stoisko podczas przyszłej edycji krakowskich Targów, a także dziesięć wyróżnień, w tym pięć wyróżnień za formę edytorską i jedno wyróżnienie dla e-booka.

Lista publikacji nominowanych znajduje się w zakładce Nominacje 2023