Autorka monografii , dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna, prof. IWiRZ, jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Plastycznej w Poznaniu. Dyplom z tkaniny eksperymentalnej realizowała pod kierunkiem prof. Magdaleny Abakanowicz.

Od wielu lat zawodowo związana z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, gdzie kieruje Pracownią Naturalnego Barwienia „Sztuka Naturalna”. Prowadzi także zajęcia w School of Form na kierunku wzornictwo. Pracuje naukowo w dziedzinie odtwarzania dawnych technologii barwienia naturalnego i współczesnego ich wykorzystania. W dorobku ma ponad sto publikacji dotyczących różnych aspektów zastosowania barwników naturalnych w sztuce i tkaninie. Bierze aktywny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach i szkoleniach na temat naturalnych barwników , włókien i tkanin. Jest także członkiem wielu organizacji, w tym: Dyeing in History and Archaeology, oraz Komitetu Naukowego „Journal of Natural Fibers” wydawanego w USA.

Monografia „ Barwienie metodami naturalnymi. Rośliny barwierskie i ich potencjał”oparta jest przede wszystkim na dorobku zawodowym autorki wzbogaconym o rozdziały napisane we współpracy z innymi specjalistami w tej dziedzinie. Zaprezentowane w publikacji wyniki analiz zależności między włóknem naturalnym a metodą farbowania prezentują różnorodne techniki barwienia wraz z obszerną dokumentacją fotograficzną. Natomiast badania relacji naturalnego barwnika i tkaniny ujawniły jeszcze inne poziomy interpretacyjne – w sferze symbolicznej, kolorystycznej i historycznej. Trwające w czasie i we wzajemnej konfrontacji unaoczniły proces integrowania się współczesności z czasem minionym, a dzięki spojrzeniu autorki na barwienie poprzez przyrodę pozwoliły na inne spojrzenie na świat roślin i owadów w niezliczonych kombinacjach kolorów i odcieni. Efekty barwienia tworzące specyficzne „pisanie kolorem” zostały skonfrontowane z barwnymi kodami natury zapisanymi w pigmentach roślinnych. Swoistego rodzaju moc natury i prozdrowotne cechy barwienia wpisują się w działalność propagatorską autorki.

Monografia będąca zwieńczeniem poszukiwań twórczych prof. Katarzyny Schmidt-Przewoźnej posłuży wielu grupom czytelników, w tym między innymi pedagogom, studentom, artystom jako źródło inspiracji twórczej w kontekście barwienia naturalnego.

Na podstawie recenzji prof. dr. hab. Ireneusza Domagały