2 października, 2022

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W roku akademickim 1972/73 powołano w Uniwersytecie Łódzkim Dział Wydawnictw, którego zadaniem miało być opracowywanie i edycja uczelnianych prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych. W 1984 r. Dział został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorami publikowanych prac są przede wszystkim pracownicy naukowi uczelni, ale również wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków w kraju i za granicą, natomiast problematyka publikacji skupiona jest wokół podstawowych dyscyplin uniwersyteckich i tematyki interdyscyplinarnej.

Obecnie rozwijany program wydawniczy stanowi kontynuację bogatej oferty starannie opracowanych pod względem redakcyjnym i typograficznym publikacji z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej humanistyki. Jednocześnie staramy się uatrakcyjnić szatę edytorską naszych wydawnictw między innymi dzięki nowoczesnym projektom graficznym okładek i stosowaniu wysokiej klasy przyjaznych środowisku naturalnemu papierów objętościowych i powlekanych.

Dzięki nawiązaniu w 2012 roku współpracy w zakresie obsługi dystrybucyjnej i promocji ze spółką Azymut – Ogólnopolskim Systemem Dystrybucji Wydawnictw nasze publikacje można już zamawiać w ponad 1000 księgarń w całej Polsce. Równocześnie systematycznie zwiększamy liczbę zdigitalizowanych tytułów – podręczników akademickich i książek naukowych – dostępnych on-line.

Wyrażamy nadzieję, że podejmowane starania spotkają się z Państwa życzliwym przyjęciem i że coraz częściej będą Państwo sięgać po nasze publikacje w poszukiwaniu rzetelnej wiedzy.

 

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/