20 października, 2022

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego to jedno z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Jego misją jest rozpowszechnianie osiągnięć naukowych – zwłaszcza powstałych na Uniwersytecie Śląskim lub we współpracy z nim – w kraju i poza jego granicami. Wydawnictwo dba o najwyższe standardy merytoryczne, etyczne oraz edytorskie. Sprzyja idei otwartego dostępu poprzez docelowe udostępnianie wydawanych książek w formule open access, dba też o właściwe dołączanie metadanych do publikowanych prac naukowych, co znacząco zwiększa ich widoczność w międzynarodowym obiegu naukowych. Jest członkiem stowarzyszenia PILA, ma prawo nadawać numery doi oraz aktywnie wspiera ideę wymiany metadanych powiązanych z tymi numerami. 

Wydawnictwo UŚ wydaje rocznie około 200 tytułów: książek naukowych, popularnonaukowych, artystycznych i dydaktyczno-edukacyjnych, kolejnych numerów wydawanych w formule otwartego dostępu czasopism naukowych.  

Wydawane przez nas tytuły zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia (w samym roku 2022 były to:  Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej; II nagroda 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej; a także nominacje do nagród w dziedzinach: szeroko pojętej humanistyki, historii, nauk technicznych, badań nad filmem i mediami). 

Strona internetowa wraz ze sklepem online dostępna jest pod adresem: www.wydawnictwo.us.edu.pl.