Jan Zieliński
Magiczne Oświecenie
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Praca prof. Zielińskiego to książka rzucająca nowe światło na różne aspekty wiedzy o polskim Oświeceniu, plasująca całą tę epokę w nieco odmiennej od dotychczas przyjmowanej perspektywie. Autor, wieloletni wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), a następnie profesor literatury powszechnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ujmuje osiemnasty wiek w szerokiej perspektywie europejskiej, pokazując rozmaite powiązania z tym, co działo się w tamtym stuleciu w Niemczech, w Anglii, we Francji, w Szwajcarii, we Włoszech i innych krajach.

Prof. dr hab. Tomasz Chachulski napisał w recenzji wydawniczej, że książka ta „wyznacza inny sposób patrzenia na polską literaturę i kulturę tego czasu. Miały one niegdyś wyraźny rys europejski – i ten charakter przywraca im Magiczne Oświecenie”.

Z kolei prof. dr hab. Remigiusz Forycki, romanista, w recenzji wydawniczej wskazywał na nowatorstwo metodologiczne książki: „Magiczny tekst o «magicznym Oświeceniu». Zieliński posługuje się mikrohistorią, a więc krytyczną analizą drobnych, śladowych tekstów historycznych. Przy zachowaniu surowej akrybii filologicznej i niezwykłej erudycji tworzy swój pointylistyczny dyskurs komparatystyczny”.

Książka Jana Zielińskiego wymaga uważnej lektury, zarazem jednak przez swe walory literackie, sposób prowadzenia narracji i budowania napięcia może trafić do szerszego grona czytelników. Zwrócił na to uwagę historyk Andrzej Brzeziecki w entuzjastycznej recenzji, zatytułowanej Sam Umberto Eco nie powstydziłby się tak zacząć którejś ze swych książek, zamieszczonej w dodatku „Ale Historia” do „Gazety Wyborczej” (8.04.2023).

Na zakończenie pragniemy zauważyć, że filozofia, jaka stoi za Magicznym Oświeceniem, dobrze koresponduje z przesłaniem . Mam tu w szczególności na myśli pojęcie „dobrej roboty”. Duża część tekstów składających się na książkę Jana Zielińskiego powstała właśnie z poczucia niedoskonałości, braku wiedzy bądź informacji na jakimś konkretnym odcinku. Z tych dostrzeżonych niedostatków epistemologicznych rodzą się eseje wypełniające owe luki, a często w nieoczekiwany sposób znacznie poszerzające istniejący stan wiedzy.

 

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/950-magiczne-oswiecenie.html