ks. Wiesław Przyczyna, Katarzyna Czarnecka, ks. Marek Ławreszuk (redakcja naukowa)
Słownik polskiej terminologii prawosławnej
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Słownik zawiera 426 stron artykułów hasłowych, w tym około 4000 haseł w języku polskim, które zostały uzupełnione o odpowiedniki greckie, cerkiewnosłowiańskie i angielskie. Wśród haseł słownikowych odnajdziemy wszystkie specyficzne terminy wykorzystywane w polskim prawosławiu. W słowniku zarejestrowano zarówno formy oficjalne, jak i potoczne, aktualne i historyczne, zgodne z polskimi zasadami ortograficznymi oraz te, które wydają się zapożyczeniami z języka greckiego lub cerkiewnosłowiańskiego. […] Słownik z całą pewnością będzie wykorzystywany z jednej strony przez profesjonalnych publicystów, naukowców i tłumaczy, a z drugiej – przez rzeszę wiernych Cerkwi prawosławnej.
Abp prof. dr hab. Sawa Hrycuniak

 

„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” to dzieło wyjątkowe, monumentalne i od dawna w naszym kraju wyczekiwane: wyjątkowe – gdyż to pierwsze gruntowne opracowanie odpowiadające na palącą potrzebę uporządkowania oraz ujednolicenia terminologii prawosławnej, wyrażaną przez środowiska naukowe, duchowieństwo i wiernych; monumentalne – gdyż zawiera prawie 4000 haseł i definiowanych połączeń wyrazowych, trzy indeksy językowe oraz indeks form niepoprawnych; od dawna wyczekiwane – gdyż umożliwi lepsze przedstawienie i zrozumienie skarbów prawosławia w wymiarze dogmatycznym, liturgicznym, pastoralnym, historycznym, kulturowym i obrzędowym.
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski

 

Słownik jest napisany profesjonalnie i zawiera bogaty oraz dobrze opracowany i ustrukturyzowany materiał dotyczący polskiej terminologii prawosławnej. Podstawy naukowe słownika i przyjęte w nim zasady zostały szczegółowo opisane w obszernym wstępie. Dzieło to będzie przydatne dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką prawosławną.
Prof. dr hab. Sergejus Temčinas

 

Przedstawione do recenzji opracowanie zasługuje na wysoką ocenę. Wydanie go drukiem (a także w formie elektronicznej) z jednej strony zapełnia istotną lukę w polskiej literaturze dotyczącej prawosławia, które stanowi niezbywalny komponent kultury Rzeczypospolitej, z drugiej zaś – jest ważnym wkładem do polskich badań leksykograficznych i do nauki o języku religijnym.
Prof. dr hab. Aleksander Naumow

 

https://sptp.uwb.edu.pl/ksiazkowa-wersja-slownika