Homer, przeł. W. Dawidowicz
Odysseja
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Twórcą przekładu Odyssei, wykonanego bezpośrednio z języka greckiego, jest prof. Wacław Dawidowicz – nieżyjący już wybitny prawnik z zakresu prawa administracyjnego, związany z Uniwersytetem Gdańskim twórca koncepcji prawa administracyjnego, a przede wszystkim wszechstronny humanista. Choć Odysseja w przekładzie Wacława Dawidowicza ukazała się wcześniej (wydanie pierwsze zostało opublikowane w 1997 roku, drugie – nakładem Wolters Kluwer w 2010 roku), to trzecia edycja wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wolters Kluwer wyróżnia się nie tylko starannością edytorską, ale także szatą graficzną. Książkę ponownie opracowano pod względem edytorskim oraz uzupełniono o kolorowe ilustracje wykonane przez graficzkę Kaję Muchę. Każdą pieśń Odyssei zapowiada ilustracja, która nawiązuje do jej treści.
Za projekt okładki z wykorzystaniem prac Kai Muchy, a także układu typograficznego książki, odpowiada Rafał Sosin. 

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/odysseia/