Magdalena Woźniewska-Działak
W poszukiwaniu koncepcji narodu. Między historią idei a historią i antropologią kultury polskiej XIX wieku
Wydawnictwo Naukowe UKSW

Historia, historia kultury, historia literatury, historia filozofii, dziewiętnastowieczna myśl polityczna, refleksja religijna o konotacjach społecznych wyznaczają punkty widzenia, które autorka efektywnie łączy, dając tym samym pogłębiony i wieloaspektowy obraz wielu zjawisk z dziedziny życia i samowiedzy dziewiętnastowiecznego narodu. Książka unaocznia też trwałość późnooświeceniowych koncepcji narodu, dla których znamienne było prowidencjalistyczne i misjonistyczne definiowanie tożsamości narodowej. Dr hab. Ewa Hoffman-Piotrowska zaznacza w recenzji, że zaletą publikacji jest przypomnienie niektórych sylwetek myślicieli, co może otwierać perspektywę dalszego eksplorowania ich poglądów, zatrzymania nad ich myślą patriotyczną. 

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/934-w-poszukiwaniu-koncepcji-narodu-miedzy-historia-idei-a-historia-i-antropolgia-kultury-polskiej-xix-wieku.html